Paytak Merdiven

Paytak Merdivenler modüler sistem bir ürünümüzdür. İki değişik standartta P110 ve P130 olarak üretilmektedir. Metal aksanı elektrostatik boyalı RAL renklerinde kontra basamak olarak yapılandırılmıştır.

FOTOĞRAFLAR